Kontti gör goda köp

Kontti är Röda Korsets varuhus, som säljer välhållna kläder, möbler och varuhus fär hemmet som fåtts i donation. Intäkterna från Kontti-varuhusen används för Röda Korsets biståndsarbete.

I Kontti kan du handla förmånligt och hit kan du skänka föremål som du inte längre behöver men som är i gott skick. Samtidigt hjälper du andra som behöver stöd, eftersom intäkterna från Kontti-varuhusen används för Röda Korsets biståndsarbete i Finland och världen över.

Kontti har två viktiga funktioner: att skaffa pengar till Röda Korsets biståndsarbete och att erbjuda subventionerad sysselsättning av hög klass.

Så här används intäkterna från Kontti-centralerna:

• 2/3 går till Röda Korsets lokala arbetet
• 1/3 går till Röda Korsets katastroffond