Kontti ger sysselsättning

Kontti-centralerna sysselsätter människor som har rätt till lönesubvention. Dessutom finns hos Kontti personer som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Även en lång rad frivilliga gör en insats i Kontti-centralerna.

Kontti bjuder på en variationsrik arbetsmiljö och många möjligheter. De som arbetar där får genom sina sysslor nya färdigheter inför arbetslivet, utbildning som ökar deras yrkesskicklighet samt stöd inför den dag när de söker arbete på nytt.

Kontti är en arbetsplats som visserligen har låg tröskel men som ändå ger sina arbetstagare en möjlighet att utveckla sitt kunnande även i mer krävande funktioner. Man vinnlägger sig dessutom om att skräddarsy arbetstagarnas uppgifter så att de om möjligt anpassas till vars och ens individuella kunnande och intressevärld.

I varje Kontti-central arbetar samtidigt 35–50 personer. För den dagliga träningen och orienteringen svarar arbetsledningen som ger aktiv handledning i praktiska arbetsrelaterade problem och stöttar arbetstagarna i deras framtidsplaner.